Naši Programi

Izbirate lahko med ljubiteljskim in javnoveljavnim programom.

Javnoveljavni program

 

Javnoveljavni program je namenjen učencem, ki si želijo ob koncu šolskega leta opraviti izpit na državni glasbeni šoli in imeti priznan razred ter pridobiti letno spričevalo.

 

Pouk poteka 1-krat oz. 2-krat tedensko odvisno od števila prijav in uskladitve urnika. Sestavljen je iz individualnega dela 45min instrumenta in skupinskega dela 30min nauka o glasbi.

Na voljo sta dva programa:

 • KLAVIR + NAUK O GLASBI
 • HARMONIKA + NAUK O GLASBI

V ta program se lahko vpišejo vsi, ki:

 

 • so zamudili rok prijave za javno glasbeno šolo;
 • so starejši in se v javno glasbeno šolo več ne morejo vpisati;
 • niso uspešno opravili glasbenega preizkusa v javni glasbeni šoli;
 • si želijo spoznati glasbo širše, se spoznati tudi z glasbeno teorijo;
 • želijo, da se njihovo znanje oceni s strani zunanjih učiteljev (sodelujemo z Zasebno glasbeno šolo Melodija, Muta);
 • jim je urnik v javni glasbeni šoli preveč naporen in želijo obveznosti opraviti enkrat oz,. dvakrat na teden;
 • želijo obiskovati pouk glasbene teorije v malih skupinah (do največ 6 učencev).

Obveznosti:

 

 • Za pristop k izpitu je potrebno uspešno opraviti cilje, ki so predpisani za posamezen razred za javno glasbeno šolanje.
 • V kolikor učenec ciljev skozi šolsko leto ni predelal, osvojil – k izpitu ne more pristopiti.
 • Prav tako je pomembno, da v kolikor vidimo, da učencu doseganje ciljev po javnoveljavnem programu ne gre najbolje, da ga usmerimo v ljubiteljski program ali da se osvajanje ciljev enega leta razporedi na dlje časa.
 • V kolikor je učenec starejši in mu začetni razredi ne delajo težav, lahko v enem letu opravi tudi dva razreda.

Ljubiteljski program

 

Ljubiteljski program je namenjen vsem otrokom, ki se želijo ljubiteljsko ukvarjati z glasbo. Z vsakim učencem sestavimo individualni načrt in delujemo v smeri doseganja zastavljenih ciljev.

 

Program poteka 1-krat tedensko, izbirate pa lahko med 30 in 45 min uro.

Na voljo so programi:

 • GLASBENE URICE
 • PETJE
 • KLAVIR
 • HARMONIKA

Glasbene urice

 

To je program za najmlajše učence. Na glasbenih uricah se spoznavamo z glasbenimi pojmi, pojemo, plešemo, igramo na glasbila, ustvarjamo glasbila, rišemo ob glasbi, se igramo sprostitvene in glasbene igrice.

Namen tega programa je spoznavanje glasbenih dejavnosti in urjenje glasbenega posluha. Učenci, ki nato nadaljujejo izobraževanje pri instrumentu ali petju hitreje napredujejo.

 

V šolskem letu 2021/22 imamo dve skupini:

 • glasbene urice za otroke stare 2-3 leta z učiteljico Petro in
 • glasbene urice za otroke stare 5-6 let z učiteljem Kevinom.

Petje

 

Pri petju spoznamo svoj instrument, osvojimo vokalno tehniko, dihalne vaje, vaje za sproščanje, vaje za izgovorjavo. Poigravamo se z različnimi barvami glasu, pojemo pesmi po izbiri učenca.

Pojemo ob spremljavi klavirja ali glasbeni podlagi, preizkusimo se s petjem na mikrofon.

Učenci, ki obiskujejo ta program imajo možnost različnih izven šolskih nastopov.

Instrument

Ker nam je pomembno, da učenec tudi po končanem šolanju zna uporabiti znanje za samostojno učenje, delujemo v smeri, da na začetku vse učence seznanimo z glasbenimi osnovami in jih skozi uvodne ure pripeljemo do osnovnega glasbenega razumevanja. Ko osvojijo osnove nadaljujemo z igranjem skladb po njihovi izbiri, prilagojene njihovim trenutnim zmožnostim. Znanje in snov nadgrajujemo s sprotnim spoznavanjem glasbenih zakonitosti ob igranju želene skladbe. Za vso notno gradivo poskrbimo mi.

Nastopi

 

 • Organiziramo dva šolska nastopa v letu za vse učence. Predvidena sta v mesecu januarju in juniju.

 

 • Možnost izven šolskih nastopov za učence petja.

 

 • V prejšnjih letih smo sodelovali s Štajersko turistično zvezo, Bumbar talenti, Citycentrom Celje, TD Vitica, …

 

 • Učence pripravljamo na njihove individualne nastope za različna praznovanja, šolske proslave,…

 

Na naši glasbeni šoli učimo, da je nastop nagrada za ves trud, ki smo ga vložili v skladbo, pesem. Učenci radi nastopajo, če pa kdo ne želi spoštujemo njegovo odločitev.

Glasbeni-nastop_01
Glasbeni-nastop_02
Glasbeni-nastop_03
Glasbeni-nastop_04
Glasbeni-nastop_05
Glasbeni-nastop_06