SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

 

Prosimo, da si natančno preberete, shranite in skozi šolsko leto upoštevate zapisano. Hvala.

V glasbeni šoli se poleg glasbene snovi naučimo tudi doslednosti, vztrajnosti ter razvijamo delovne navade. Da nam vse to uspe, pa potrebujemo spodbudo tudi od vas, staršev.

 

 • Z vpisom učenca v glasbeno šolo se zavedate, da je to dodatna obšolska dejavnost, ki ji je treba nameniti skoraj vsak dan nekaj časa za vajo. (Priporočamo: v prvem razredu 10 min na dan, v drugem razredu 20 min na dan …). To še posebej velja za učence, ki obiskujejo javno veljavni program. Na dan pouka v GŠ vaja doma ni potrebna. Zelo pa je priporočljivo, da se vadi naslednji dan po obisku GŠ, saj se takrat še dobro spomnimo vseh novih informacij.

 

 • S potekom vaje je vsak učenec seznanjen na uri. Vedno prakticiramo, da vzamemo en manjši del skladbe ali pesmi ter tistega večkrat ponovimo, ko ga osvojimo, gremo na drugi manjši del itd. Ko imamo narejene vse male dele, pa jih sestavimo skupaj v celoto. Skladbo ali pesem se učimo po principu sestavljanja puzzlov, tako se v kratkem času naučimo več. Velikokrat del vaje tudi posnamemo za lažje domače delo. Učenec ima lahko v ta namen s sabo telefon ali diktafon, ki ga uporablja po potrebi in dogovoru z učiteljem.

 

 • Domače delo za realizacijo tedenskih ciljev zapisujemo v glasbeno knjižico. Tam lahko starši vedno preverite, kakšen je otrokov napredek.

 

 • Ob začetku šolskega leta se dogovorimo o terminih obiskovanja glasbene šole. To je termin, ki je rezerviran le za vašega otroka. Morebitna odsotnost učenca se javi preko sms sporočila na tel. št. 040 538 084, in sicer vsaj en dan prej.

 

 • Učitelj ponudi možnost nadomeščanja individualne ure v primeru bolezni, smrti v družini. Ure skupinskega pouka nauka o glasbi, glasbenih uric se ne nadomeščajo.

 

 • Ure se ne nadomeščajo, v kolikor ima učenec v času termina glasbene šole kakšno drugo dejavnost, obveznost (praznovanje roj. dne, različni izleti, tekme, nastopi, pregledi, slabo razpoloženje, zamujanje …). V takšnih primerih se morate vi odločiti, čemu dajete prednost.
 • V primeru odsotnosti učitelja vas pravočasno obvestimo in se dogovorimo za drug termin. V tem primeru se nadomeščajo individualne in skupinske ure.

 

 • Šolanje poteka po državnem šolskem sistemu, kar pomeni, da se upoštevajo vsi prazniki in šolske počitnice. Tako boste v posameznem mesecu imeli po večini 4 vaje, kdaj pa tudi 3 ali 5. Letna šolnina je razdeljena na 10 enakih obrokov.

 

 • Šolnina se poravna osebno, vsako prvo uro v mesecu. Ob začetku vsakega meseca boste prejeli sms opomnik.

 

 • Na naši šoli imajo vsi učenci brezplačno vpisnino, vsem novim učencem pa podarimo prvo uro pouka. V mesecu prvega vpisa v našo glasbeno šolo se šolnina poravna po številu obiskov, pri tem odštejemo brezplačno prvo uro, nato pa je šolnina vsak mesec enaka.

 

 • Prav tako tudi vsakemu naslednjemu otroku iz družine ter učencu, ki obiskuje dva ali več programov na naši šoli, podarimo 10 % popust na drugi program.

 

 • K javnoveljavnemu izpitu lahko pristopi učenec, ki je vpisan v javnoveljavni program ter je v šolskem letu osvojil predpisane cilje in je za izpit dobro pripravljen. V kolikor učenec ne izpolnjuje pogojev k izpitu ne more pristopiti. Izpit se plača posebej po ceniku ZGŠ Muta, Melodija d.o.o. s katero sodelujemo.

 

 

 

Želimo si, da je obiskovanje naše glasbene šole za učence sproščeno, da se naučijo veliko uporabnih glasbenih tehnik, razvijajo svoje čutenje in doživljanje glasbe ter vse skupaj znajo umestiti v proces vsakdanjega življenja.

K temu jih bomo spodbujali s tedenskimi napotki, pripravljali jih bomo na javno nastopanje ter jih redno spodbujali k napredku in zaupanju vase.

 

Hvala!

Učiteljica Anja Ramot