CENIK – glasbena šola 2023/24

Z gotovostjo lahko trdimo, da je naša ponudba med najugodnejšimi na področju zasebnega glasbenega šolstva daleč naokoli ter edina, ki zraven glasbenega znanja svoje učence tudi energijsko podpre.

Ker majhne pozornosti veliko pomenijo, smo pripravili UGODNOSTI ZA NAŠE STRANKE:

 • Brez stroška vpisnine za vse učence.
 • Podarimo dodatnih 10 minut na prvi individualni uri za nove učence.
 • Podarimo brezplačen prvi obisk skupinskega pouka glasbenih uric za nove učence.
 • Organiziramo vsaj 2 za vas brezplačna nastopa v tekočem šolskem letu.
 • Podarimo 5% popust na mesečni obrok za obiskovanje drugega in vsakega naslednjega programa. (Popust se obračuna na ugodnejši oz. enakovredni program. V primeru predhodnega izpisa se naredi poračun realiziranih ur po znesku posamezne ure brez popusta.)
 • Podarimo 5% popust na mesečni obrok za drugega in vsakega naslednjega člana iz iste družine. (Popust se obračuna na ugodnejši oz. enakovredni program. V primeru predhodnega izpisa se naredi poračun realiziranih ur po znesku posamezne ure brez popusta.)
 • Plačilo letne šolnine se izvaja v enakomernih obrokih za 25 ur v tekočem šolskem letu.
 • Otrok lahko z obiskovanjem programa začne septembra ali pa se programu pridruži kasneje (oktober, november, december).
 • Cena letne šolnine ostaja nespremenjena, ne glede na to, kdaj otrok prične z obiskovanjem programa, saj je preračunana na izvedbo 25 ur letno.
 • Pouk poteka 1-krat tedensko od septembra do junija. Med prazniki in šolskimi počitnicami skupinskega pouka ni.
 • Zakupljene ure se odštevajo. V primeru predčasne realizacije zakupljenih ur poravnate preostalo razliko obrokov, nato pa lahko opravite dokup posameznih ur po ugodnejši ceni.
 • V tekočem šolskem letu je več kot dovolj tednov za udeležbo na 25 terminih, zato v primeru, da zakupljenih ur ne izkoristite, denarja ne vračamo.
 • Prosimo, da morebitno odsotnost sporočite vsaj dva dni prej oziroma takoj, ko veste, da se termina ne boste mogli udeležiti, učitelju prek SMS-sporočila. Nadomeščanj ni, ker se zakupljene ure odštevajo glede na dejansko realizacijo.
 • Med letom imate možnost brezplačnega izpisa, v kolikor začutite, da ta dejavnost ni več otrokova top izbira. V tem primeru se naredi poračun vseh realiziranih ur.
 • Plačilo se poravna do 15. v posameznem mesecu za obdobje tekočega meseca z nakazilom na transakcijski račun Čarobnega glasbenega kotička. Ob začetku vsakega meseca vam pošljemo račun prek e-pošte.
 • Pridružite se nam lahko tudi med šolskim letom. Od meseca decembra dalje lahko zakupite poljubno število ur. Plačilo se poravna v sorazmernem znesku z letno šolnino.
 • Plačilo letne šolnine se izvaja v enakomernih obrokih glede na izbran program.
 • Otrok lahko z obiskovanjem programa začne septembra ali pa se programu pridruži kasneje.
 • Cena letne šolnine ostaja nespremenjena, ne glede na to, kdaj otrok prične z obiskovanjem programa, saj je preračunana na izvedbo 35 ur letno.
 • V kolikor želite sprva le poizkusiti, ali je ta dejavnost za vašega otroka ali ne, imate možnost nakupa posamezne ure ali zakup paketa 5 ur.
 • 35 ur za celoletni program in 17 ur za polletni program je predvidenih za 1-krat tedensko obiskovanje v tekočem šolskem letu.
 • 65 ur je predvidenih za 2-krat tedensko obiskovanje v tekočem šolskem letu.
 • Opravljene ure se odštevajo. Po porabi zakupljenih ur lahko opravite nov nakup.
 • Ob pričetku obiskovanja ČGK se z učiteljem dogovorite za tedenski termin. V kolikor se ga kdaj ne morete udeležiti, se preprosto dogovorite o nadomestnem terminu. Odsotnost sporočite učitelju prek SMS-sporočila vsaj dva dni prej oziroma v primeru višje sile takoj, ko veste, da se termina ne boste mogli udeležiti. Če odsotnosti ne sporočite pravočasno, se ura šteje kot opravljena. Nadomeščanj ni, ker se zakupljene ure odštevajo glede na dejansko realizacijo.
 • Ne glede na to ali se odločite za celoletni ali polletni program, imate možnost brezplačnega izpisa, v kolikor začutite, da ta dejavnost ni več otrokova top izbira. V tem primeru se naredi poračun vseh realiziranih ur po znesku posamezne ure brez popusta.
 • Plačilo se poravna do 15. v posameznem mesecu za obdobje tekočega meseca z nakazilom na transakcijski račun Čarobnega glasbenega kotička. Ob začetku vsakega meseca vam pošljemo račun prek e-pošte.

Plačilni pogoji za Izposojo instrumentov:

 

 • Našim učencem nudimo možnost izposoje glasbila za potrebe domače vaje.
 • Izposoja instrumenta se poravna skupaj z mesečnim obrokom.
 • V primeru poškodovanja glasbila zaradi nepazljivosti, so stroški popravila vaši.